A kollégium története

A kollégiumi élet rendje

Tárgyi feltételek

Nevelési, pedagógiai feladatok

Házirend

A kollégiumi felvétel rendje

Nevelőtanárok

Galéria

Honlapunk elkészítését az
Oktatásért Közalapítvány
támogatta

Untitled Document

A kollégium pedagógiai céljai

A kollégiumi nevelés alapelvei, célkitűzései

A kollégiumban lakó tanulók humánus légkörben nevelése.
A legfontosabb tevékenységük a tanulmányaik segítése, személyiségük kibontakoztatása, közösségeik tevékenységének fejlesztése.
A kölcsönös tiszteleten, megbecsülésen alapuló magatartási normák kialakítása.
Az egészséges életmód iránti igények kialakítása úgy, hogy az váljon természetes szükségletükké.
A nevelői tevékenység megtervezésével, a tanulók fejlődésének, eredményeinek kiteljesedésének, aktivitásuk kibontakoztatásának a feltételeit kívánjuk elérni.
Speciális céljaink tanulóink megismerése, egyéni vonásaik feltárása, és az ehhez igazodó programok kialakítása, pályaválasztásuk irányítása.
A társadalmilag elfogadott értékrendszer kialakítása.

Pedagógiai alapelvek, feladatok

Fontos, hogy tanáraink jól ismerjék a tanulással és a kollégiumi együttéléssel összefüggésben jelentkező követelményeket.
Helyes magatartási modellek bemutatása és közvetítése, a tudatosítás, magyarázat, érvelés, felvilágosítás a betartandó normákról.
Testmozgással összefüggő (pszichomotorikus) tulajdonságok alapvetően meghatározhatják a kollégium lakóinak testi-lelki egészségét.
Ez korcsoportonként nagyon eltérően jelentkezik a kollégiumban lakóknál. Az alsóbb évfolyamos tanulók mozgásigénye nagy, ugyanakkor sok tanulónál ez nem az értelmes testedzés igényét váltja ki, hanem esetenként a fegyelmezetlenségbe torkolló játékosságban nyilvánul meg.
A felsőbb évfolyamos tanulóknál már szervezettebben és kultúráltabban jelentkezik az igény, ők szívesen használják ki az iskola sportolással kapcsolatos szolgáltatásait.

A tanulással összefüggő követelmények:
 • Milyen a tanulók befogadóképessége az értékekre, tanulásra,
 • Milyen az érdeklődésük,
 • Hogyan érzékelik az értékbeli különbségeket,
 • Fontos a társadalmilag elfogadott értékrendszer belső jellemzővé válása.
Nevelési alapelveink, feladataink:
 • Személyiségfejlesztés
 • Értékközvetítés, értékátadás,
 • Szociális tevékenység,
 • Felkészítés az emberi, társadalmi kapcsolatokra,
 • Felkészítés a munkára,
 • A szabadidő eltöltésére, kulturális tevékenységekre való felkészítés
A kollégium kapcsolatrendszere
 • Az alapvető kapcsolat az "anyaiskolával" van, amelynek szerves részeként működünk. A kollégisták használhatják az iskola erőforrásait, és az iskola is használja a kollégium eszközeit.
 • Minél rendszeresebb kapcsolatot igyekszünk kialakítani a szülőkkel. Ennek a formái: A tanév eleji kollégiumi szülői értekezlet, az iskolai szülői értekezletek, fogadóórák alkalmával is elvárjuk a szülőket.
 • Szoros kapcsolatot igyekszünk kialakítani a többi társiskolával is. A kollégiumnak és a vele kapcsolatban álló iskoláknak közösen kell gondoskodniuk a diákok neveléséről és oktatásáról. A kollégium éves munkatervét az iskoláktól kapott éves tervek alapján állítja össze.
 • Szoros kapcsolatot tartunk a városban működő kollégiumokkal. Ez kulturális, sport és a szabadidős tevékenységi területekre is kiterjed.
 • Kiterjed kapcsolatrendszerünk van a városi közművelődési intézményekkel: Katona József Színházzal, Erdei Ferenc Művelődési Központtal, Ifjúsági Házzal, Helpi Információs és Tanácsadó Irodával, múzeumokkal, mozikkal.

 

 

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiuma
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
Telefon: 76 / 480-744