A kollégium története

A kollégiumi élet rendje

Tárgyi feltételek

Nevelési, pedagógiai feladatok

Házirend

A kollégiumi felvétel rendje

Nevelőtanárok

Galéria

Honlapunk elkészítését az
Oktatásért Közalapítvány
támogatta

Untitled Document

A kollégiumi felvétel rendje

A kollégiumi felvétel egy tanévre szól, melyet minden évben írásban kell kezdeményezni. A jelentkezési lapot az intézmény vezetőjénél vagy az iskola adminisztrációs irodájában lehet beszerezni. Az újrafelvételről a diákönkormányzat véleményének meghallgatása után a nevelőtestület, illetve az kollégiumvezető dönt.

A felvétel feltétele, hogy a tanuló és törvényes képviselője a Házirendet elfogadja, az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tekintse.

Megszűnik a kollégiumi tagsága annak, akinek a magatartása a tanév során bomlasztó, kifogásolható volt, és ezen nem is akart javítani. Javítóvizsgára bukott tanuló felvétele a sikeres javítóvizsga után kerül megtárgyalásra.

A felvételi kérelem elutasításáról a szülő írásbeli értesítést kap.

A szülőktől kéri és elvárja a nevelőtestület, hogy szülői értekezletek és iskolai fogadóórák alkalmával keressék fel a kollégiumot is

 

 

 

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Fiúkollégiuma
6000 Kecskemét, Hunyadi tér 4.
Telefon: 76 / 480-744